Nowy Zarząd Polska Press Grupy został wybrany

Rada Nadzorcza Polska Press, w wyniku postępowań kwalifikacyjnych, podjęła decyzję o powołaniu do Zarządu Spółki: Pana Zenona Nowaka – na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 18 marca br. oraz Panią Elżbietę Żuraw – na stanowisko Członka Zarządu z dniem 11 marca br.

Pan Zenon Nowak to menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży medialnej. Związany do 2020 roku z Polska Press, zajmując na przestrzeni 17 lat stanowiska menedżerskie od Dyrektora Krajowego ds. Komunikacji Marketingowej do Prezesa Oddziału Prasa Śląska. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu spółki Dom Prasy Sp. z o.o. Przez ostatnie lata związany był z rynkiem nieruchomości komercyjnych. Od 2020 roku Doradca Zarządu w Fabryce Porcelany w Katowicach. Ukończył studia Master of Business Administration (Akademia WSB we współpracy z EY) oraz studiował m.in. Marketing i Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Politologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył także wiele kursów związanych ze sprzedażą i mediami.

Pani Elżbieta Żuraw jest związana z Polska Press od prawie dwudziestu lat. Swoją karierę w Spółce zaczynała w 2005 r. od stanowiska Analityka Sprzedaży. Posiada szeroką wiedzę z obszaru finansów popartą dużym doświadczeniem zdobytym m. in. w trakcie realizacji dużych projektów firmowych. Od 2009 r. pełni funkcje na stanowiskach menadżerskich jako Menadżer ds. Budżetu oraz Dyrektor Finansowy. Od 2015 r. jest Dyrektorem Zarządzającym Centrum Usług Wspólnych Polska Press Grupy. Ukończyła kierunek Ekonometria i Informatyka na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Na tej samej uczelni kontynuowała poszerzanie wiedzy w ramach studiów podyplomowych z Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. Wielokrotnie udowodniła swoją lojalność wobec firmy, zaangażowanie, jak również partycypacyjny model zarządzania. Jednocześnie angażuje się w działalność społeczną uczestnicząc aktywnie w wolontariacie.


autor artykułu

Redakcja

Przeglądaj też