Zarząd

Magdalena Skowyrska

P.O. Prezesa Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Tomasz Jakubiak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Dec

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Jankowski

Członek Rady Nadzorczej