Oświadczenie Polska Press Sp. z o.o.

Dotyczy: marginalnych i typowych dla plebiscytów rezygnacji nominowanych, które stały się nieuzasadnionym pretekstem do ataku konkurencyjnych mediów na działania Polska Press Grupy.

Publikacje „Gazety Wyborczej” i portalu Onet.pl, w których w sposób nierzetelny oraz bezpodstawny media konkurencyjne względem Polska Press atakują działalność biznesową Spółki związaną z organizacją plebiscytów, należy odbierać nie tylko jako próbę dyskredytacji w oczach części opinii publicznej, ale także – w ocenie Spółki – przejaw nieuczciwej konkurencji.

Plebiscyty są konkursami, które od wielu lat organizuje Polska Press Grupa w dziennikach regionalnych i ich serwisach internetowych. Kolejne serie rozpoznawalnych marek plebiscytów stanowią kontynuację modelu biznesowego prowadzonego także w czasach poprzedniego, niemieckiego właściciela Spółki.

W tamtym czasie Wydawca nie notował wzmożonego zainteresowania innych mediów plebiscytami, w szczególności nie pojawiały się artykuły, których celem byłoby ośmieszanie istoty plebiscytów oraz mechanizmów ich działania. Można więc tę tendencję w mediach interpretować w taki sposób, że aktywności podejmowane przez niemieckie wydawnictwo Polska Press były dla konkurencyjnych mediów akceptowalne, natomiast te same działania podejmowane przez polską Spółkę budzą negatywne emocje, które za pośrednictwem konkurencyjnych mediów przekazywane są opinii publicznej. Ocena ta powoduje, że ten nowy trend można odbierać jako specyficzny, lansowany przez media i dziennikarzy, przejaw dyskryminacji gospodarczej, w której obcy kapitał w Polsce uprawniony jest do działania na większą skalę oraz w atmosferze przychylności otoczenia rynkowego, w przeciwieństwie do takich samych inicjatyw realizowanych przez polskie media.

Warto zwrócić uwagę, że plebiscyty jako powszechny element biznesu medialnego prowadzone są także przez inne media. Zastanawiający jest fakt dziennikarskiej aprobaty dla plebiscytów prowadzonych przez telewizje Polsat, TVN oraz wydawców prasowych takich jak RASP (wydawca portalu onet.pl i „Przeglądu Sportowego”) czy Agora. W szczególności bulwersujące jest szkalowanie inicjatyw o lokalnym charakterze, bo to dzięki plebiscytom Polska Press setki tysięcy ludzi w całej Polsce mają okazję dać wyraz swojego poparcia i uznania dla ludzi ważnych dla lokalnych społeczności, a z uwagi na ogólnopolski zasięg mediów konkurencyjnych – pomijanych. W tym kontekście plebiscyty Polska Press Grupy należy odbierać jako przejaw społecznej misji mediów, które służą popularyzacji dobrych postaw. Trzeba dodać, że zarówno uczestniczenie w plebiscycie, jak i oddawanie głosów na określonych kandydatów jest w pełni dobrowolne.

Mając na uwadze szkodliwy wymiar tego typu publikacji, Spółka rozważy działania prawne względem Wydawców i dziennikarzy naruszających dobre imię Polska Press oraz renomę plebiscytów przez nią organizowanych.


Redakcja online

Przeglądaj też