Informacja Rady Nadzorczej Polska Press Sp. z o.o.

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 23.02.2024 roku o rozpoczęciu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska w Zarządzie Polska Press Sp. z o.o., Rada Nadzorcza informuje, że w postępowaniach kwalifikacyjnych zmierzających do powołania członków lub członkiń Zarządu Polska Press Sp. z o.o. w wyznaczonym terminie (do 5.03.2024 r.) wpłynęło 80 zgłoszeń kandydatów i kandydatek.
Zgłoszenia są obecnie analizowane pod względem formalnym i merytorycznym. Następnie kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie z Radą Nadzorczą, która dokona wyboru członków/członkiń Zarządu Polska Press Sp. z o.o.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Polska Press Sp. z o.o. - Tomasz Jakubiak, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polska Press Sp. z o.o. - Marcin Dec, Członek Rady Nadzorczej Polska Press Sp. z o.o. - Marcin Jankowski.


autor artykułu

Redakcja Polskapress

Przeglądaj też