Tomasz Przybek w Zarządzie Izby Wydawców Prasy

2021-10-11

5 października 2021 r. odbyło się XXIX Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy. Zgromadzenie było zamknięciem trzyletniej kadencji władz Izby, przypadającej na lata 2018 – 2021. Uczestnicy wysłuchali sprawozdania władz Izby z prac w okresie mijającej kadencji. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz udzieliło absolutorium władzom Izby.

Tomasz Przybek, Prezes Zarządu Polska Press Grupy został wybrany do Zarządu IWP na kolejną kadencję. Do Zarządu IWP wybrani zostali również: Jerzy Baczyński (Polityka), Zbigniewa Benbenek (Grupa ZPR Media), Marcin Biegluk (Ringier Axel Springer Polska), Bogusław Chrabota (Rzeczpospolita), Marek Frąckowiak, Bartosz Hojka (Agora), Tomasz Jażdżyński (Gremi Media), Adam Kioziołek (Polskie Wydawnictwo Rolnicze), Dominik Księski (Stowarzyszenie Gazet Lokalnych), Alicja Modzelewska (Edipresse Polska), Justyna Namięta (Burda Media), Tomasz Namysł (Wydawnictwo Bauer), Jacek Ślusarczyk (Tygodnik Powszechny) i Ewa Świstuniuk (Infor PL).

 

Zarząd IWP na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następujący sposób: Marek Frąckowiak, nowy Prezes Izby Wydawców Prasy, który połączy tę funkcję ze stanowiskiem dyrektora generalnego IWP. Wiceprezesami Izby zostali: Jerzy Baczyński, Zbigniew Benbenek i Tomasz Namysła. Wiceprezesem ds. zagranicznych został Bogusław Chrabota.