Tomasz Lis w dziennikach Polskapresse

2005-11-25

Pięć dzienników Polskapresse i jeden powiązany kapitałowo publikować będą cotygodniowe komentarze Tomasza Lisa.

Od dzisiaj, w każdy piątek, pięć dzienników Polskapresse („Dziennik Łódzki”, „Dziennik Bałtycki”, „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska”, „Dziennik Zachodni”, „Gazeta Krakowska”) i jeden powiązany kapitałowo, „Głos Wielkopolski”, publikować będą cotygodniowe komentarze Tomasza Lisa. Komentarze przygotowywane są specjalnie na zamówienie gazet Polskapresse.Do tej pory komentatorami Polskapresse byli m.in.: Biskup Tadeusz Pieronek (Dziennik Zachodni), Jan Nowicki (Gazeta Krakowska), prof. Jan Miodek (Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, Dzienik Zachodni) Hanna Bakuła (Dziennik Łódzki), Janina Paradowska (Głos Wielkopolski), Kazimierz Kutz (Dziennik Zachodni), Beata Tyszkiewicz (Dziennik Łódzki), Małgorzata Domagalik (Dziennik Łódzki),