Biuro Prasowe

„Gazeta Wrocławska” najbardziej opiniotwórczym medium regionalnym we wrześniu wg raportu Instytutu Monitorowania Mediów (IMM)

2021-11-03

Wg wrześniowego raportu Instytutu Monitorowania Mediów pierwsze miejsce wśród najczęściej cytowanych mediów regionalnych zajęła „Gazeta Wrocławska”. Wysoko uplasowała się również „Polska Metropolia Warszawska”, która zajęła 10. pozycję w kategorii Najczęściej cytowane tytuły prasowe.

Adam Godlewski kierownikiem Działu Sport Polska Press Grupy

2021-11-03

Od 1 listopada br. stanowisko kierownika Działu Sport w Polska Press Grupie objął Adam Godlewski. Dotychczas zajmujący to stanowisko Robert Zieliński objął funkcję wydawcy Działu Sport.

Dominika Lankosz dyrektorem Działu Badań i Analiz

2021-11-03

Od 1 listopada br. stanowisko dyrektora Działu Badań i Analiz w Polska Press Grupie objęła Dominika Lankosz. Rafał Arciszewski, dotychczasowy dyrektor Działu Badań i Analiz, podjął decyzję o odejściu z firmy. W Polska Press pozostanie do końca br.

Dariusz Kołacz przejął obowiązki Prezesa Oddziału Śląsk

2021-11-03

Od 15 października Dariusz Kołacz objął stanowisko Prezesa Oddziału Śląsk Polska Press. Dotychczas pełniący tę funkcję Karol Wlazło pozostał Dyrektorem Dystrybucji.

Serwisy Polska Press Grupy w TOP 10 stron regionalnych wg portalu Wirtualnemedia.pl

2021-10-12

Branżowy portal Wirtualnemedia.pl opublikował opracowanie danych z badania Mediapanel w sierpniu br. Naszemiasto.pl jest liderem, jeśli chodzi o serwisy regionalne.

Polska Press Grupa z drugą edycją interaktywnego projektu „Otwórz się na pomoc”

2021-10-12

Polska Press Grupa przygotowała drugą edycję interaktywnej, profilaktycznej serii „Otwórz się na pomoc”, tym razem skupiającej się na uzależnieniu od alkoholu wśród dzieci i młodzieży. Pierwsza edycja projektu poświęcona była uzależnieniu od komputera i Internetu.

„Kurier Lubelski” najbardziej opiniotwórczym medium regionalnym sierpnia wg raportu Instytutu Monitorowania Mediów (IMM)

2021-10-11

Jak wynika z rankingu najczęściej cytowanych mediów regionalnych, „Kurier Lubelski” w sierpniu br. awansował o 15 pozycji i zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii. Uzyskał 228 powołań innych redakcji w kraju.

Tomasz Przybek w Zarządzie Izby Wydawców Prasy

2021-10-11

5 października 2021 r. odbyło się XXIX Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy. Zgromadzenie było zamknięciem trzyletniej kadencji władz Izby, przypadającej na lata 2018 – 2021. Uczestnicy wysłuchali sprawozdania władz Izby z prac w okresie mijającej kadencji. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz udzieliło absolutorium władzom Izby.

Artur Matyszczyk p.o. redaktora naczelnego „Gazety Wrocławskiej”

2021-10-11

Od 1 października 2021 roku p.o. redaktora naczelnego „Gazety Wrocławskiej” został Artur Matyszczyk. Dotychczasowa redaktor naczelna, Alicja Giedroyć-Skiba, rozstaje się z firmą za porozumieniem stron.

Łukasz Zymer dyrektorem IT

2021-10-11

Od połowy września br. stanowisko dyrektora IT w Polska Press Grupie objął Łukasz Zymer, który z firmą związany jest od ponad 13 lat. Do jego obowiązków będzie należał rozwój systemów i usług IT, tworzenie i wdrażanie strategii technologicznej grupy w zakresie zarządzania systemami oraz usługami IT jakie dostarcza Pion IT zarówno w obszarze rozwiązań technologicznych online jak i rozwiązań systemów i infrastruktury. Maciej Maciejowski, dotychczasowy dyrektor IT, podjął decyzję o odejściu z firmy.