Oświadczenie w sprawie bezpodstawnych zarzutów Nowej Lewicy o rzekomą cenzurę w Polska Press

W odpowiedzi na pojawiające się w mediach i przestrzeni publicznej informacje jakoby Polska Press działała niezgodnie z prawem, odmawiając publikacji reklamy komitetu wyborczego Nowej Lewicy, informujemy, że działania Spółki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Wydawca, tak jak wskazano w art. 36 ust. 4 w ustawie prawo prasowe, ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy, (czyli materiałów odpłatnych) jeśli ich treść lub forma jest niezgodna z linią programową wydawcy. Polska Press podjęła taką decyzję zgodnie z własnym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Powielanie kłamliwych twierdzeń rozczarowanego kandydata komitetu jakoby Polska Press stosowała cenzurę, narusza renomę Polska Press.

W związku z powyższym żądamy natychmiastowego zaniechania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji.


autor artykułu

Polska Press Grupa

Przeglądaj też