Oświadczenie Polska Press Grupy

Oświadczenie Polska Press Grupy

W związku ze skrajnie nieobiektywnym tekstem, opublikowanym w serwisie onet.pl w dniu 20.12.2022 r., autorstwa Sebastiana Białacha pełnym insynuacji, który godzi w dobre imię Polska Press Grupy oraz jej Pracowników i Współpracowników informuję, że Spółka w sprawie tej publikacji podejmuje działania przewidziane w polskim porządku prawnym.

Mając na uwadze stronniczą narrację artykułu, mogącą naruszać dobre imię Pracowników i Współpracowników Polska Press Grupy, którzy w swojej pracy realizują szereg ważnych społecznie działań związanych z funkcją kontrolną prasy, tego typu publikacje mogą być traktowane jako działanie celowe, osłabiające społeczną pozycję zespołu Polska Press Grupy.

Szczególnie rażący na gruncie standardów warsztatu dziennikarskiego jest wydźwięk artykułu, w którym zamieszczone są tezy bez pokrycia, na których opiera się narracja tekstu. Autor artykułu jako uwiarygodnienie przytacza anonimowych informatorów, którzy mają wzmocnić przekaz oraz obronić irracjonalną tezę o sytuacji, która w rzeczywistości nigdy nie miała miejsca.

Pragnę przypomnieć, że ten sam autor - Sebastian Białach - w lipcu tego roku na łamach portalu Onet snuł insynuacje na temat rzekomych nieprawidłowości na gruncie relacji między Pracownikami w redakcji „Kuriera Lubelskiego”. Pomimo oświadczenia Spółki oraz informacji podanej do publicznej wiadomości na temat rezultatów działań wyjaśniających wspomnianą sytuację, autor nie był zainteresowany sprostowaniem swoich tekstów, których wydźwięk okazał się nieprawdziwy.

Taka postawa sprawia, że Spółka te publikacje odbiera jako tendencyjne. Ich celem – w ocenie Polska Press – jest osłabienie pozycji Spółki oraz naruszenie jej dobrego imienia, a także zdyskredytowanie zaufania społecznego do opiniotwórczych tytułów Wydawcy. Mając na uwadze powyższe sprawa będzie kontynuowana po stronie Spółki w ramach środków przewidzianych przepisami prawa.

Z poważaniem,

Wojciech Paczyński Rzecznik Prasowy Polska Press Grupy


autor artykułu

polaknm

Przeglądaj też