Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Navigation

Home   Advertising   Classifieds   Polska Głos Wielkopolski

Polska Głos Wielkopolski

Formy zakupu ogłoszeń drobnych w grzbiecie głównym

Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń - tutaj można zlecić bezpośrednio ogłoszenie drobne płacąc gotówką lub w wybranych punktach: kartą płatniczą

www.gloswielkopolski.pl

Tutaj zlecać można ogłoszenia do wszystkich działów ogłoszeń drobnych dzienników wydawanych przez Polskapresse Sp. z o.o. Płatność dokonywana jest również za pośrednictwem ww. strony

Email -

Wysyłając wiadomość na podany adres poczty elektronicznej otrzymuje się kalkulację podanego ogłoszenia drobnego. Ogłoszenie zostaje przyjęte do publikacji po dokonaniu przedpłaty na podstawie przesłanej kalkulacji.

Dzwoniąc pod bezpłatny numer: 800-472-852, dla telefonów komórkowych: 42-6472-85, można zlecić ogłoszenie w Głosie Wielkopolskim oraz dołączanych do niego tygodnikach regionalnych.

Dzwoniąc pod bezpłatny numer: 800-472-852, można zlecić ogłoszenie w
POLSKA Dziennik Bałtycki oraz dołączanych do niego tygodnikach regionalnych.

Fax

Można zlecić ogłoszenie drobne wysyłając na numer 061-8606-102 fax. Publikacja ogłoszenia nastąpi po dokonaniu przedpłaty na podstawie otrzymanej z biura ogłoszeń kalkulacji.