Atlas Piwosza

  • Dodatek komercyjny 
  • Dodatek w zasięgu PMW, zrealizowany przez handlowca, którego pasją jest piwo. 
  • objętość 16 stron, papier HS na łamach dodatku zrealizowany przez redakcję wywiad z bloggerem piwnym (w tym przypadku bloggerem tym jest handlowiec realizujący dodatek) 
  • finansowanie pozyskane przez autora projektu od 8 klientów. 
  • termin realizacji: sierpień 2013

Atlas PiwoszaAtlas PiwoszaAtlas PiwoszaAtlas PiwoszaAtlas Piwosza