Strona główna   Portfolio   Internet   Informacyjne   Nowa Trybuna Opolska

www.nto.pl

Nowa Trybuna Opolska

Kategoria:

Dziennik

Opis:

„Nowa Trybuna Opolska" jest najpopularniejszą gazetą w województwie opolskim i jedynym ukazującym się dziennikiem regionalnym w województwie. 

Gazeta gromadzi opolan wokół ważnych inicjatyw. Tę rolę „nto" szczególnie mocno podkreśliła zaangażowaniem się w pomoc powodzianom w 1997 roku i akcję obrony województwa opolskiego w 1998 roku. W latach 2002-2003 dziennik zyskał opinię niezależnego i odważnego, demaskując korupcyjny układ na szczytach władzy regionalnej. Redakcja dziennika prowadzi akcje aktywizujące mieszkańców województwa do pracy na rzecz małych społeczności („Róbmy swoje"), a wśród elit regionu poszukiwała odpowiedzi na pytanie, co zrobić z rosnącym zagrożeniem emigracją zarobkową na Zachód („Dajmy sobie szansę"). Poprzez mutacje powiatowe "nto" stara się być jak najbliżej Czytelnika. Dziennik jest mocno zakorzeniony w tradycji Opolszczyzny - regionu wielokulturowego. Przedstawia problemy mniejszości niemieckiej, opisuje życie przy granicy polsko-czeskiej.


„Nowa Trybuna Opolska" istnieje od stycznia 1952 roku (wówczas jako „Trybuna Opolska"). Pod aktualną nazwą ukazuje się od kwietnia 1993 roku.

Redaktor naczelny:

Krzysztof Zyzik

Krzysztof Zyzik
 
 

Reklama:

Informacje dotyczące magazynu:

Woj. opolskie: Opole, powiat opolski, Brzeg, powiat brzeski, Kluczbork, powiat kluczborski, Krapkowice, powiat krapkowicki, Głubczyce, powiat głubczycki, Kędzierzy-Koźle, powiat kędzierzyńsko-kozielski, Namysłów, powiat namysłowski, Nysa, powiat nyski, Olesno, powiat oleski, Prudnik, powiat  prudnicki, Strzelce Opolskie, powiat strzelecki

 

Dane teleadresowe:

ul. Powstańców Śl. 9, 45-086 Opole
77 44 32 500
77 44 32 515

Kontakt: