Masz Prawo Wiedzieć

Polska Press Grupa rozpoczęła w 2004 roku akcję na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego "Masz Prawo Wiedzieć". Celem akcji jest promowanie na łamach dzienników regionalnych Polska Press Grupy prawa dostępu każdego obywatela do informacji publicznej.

 

W ramach akcji "Masz Prawo Wiedzieć" dzienniki regionalne Polska Press m.in. promowały przyjazne urzędy. Wskazywały czytelnikom co robić, kiedy urzędnicy odmawiają udostępnienia informacji publicznej. 

W akcję "Masz Prawo Wiedzieć" zaangażował się inicjator powstania Ustawy o dostępie do informacji publicznej, profesor Antoni Kamiński, były prezes Transparency International - Polska.