Forum Polska

Forum Polska 

„Forum Polska” to cykl debat oraz miesięcznik poświęcony najważniejszym wyzwaniom stojącym przed naszym krajem. To przestrzeń publicznej debaty o przyszłości naszego kraju w perspektywie najbliższych dziesięcioleci i miejsce szukania odpowiedzi na pytanie: co trzeba zrobić tu i teraz, aby żyć w lepszej Polsce za pół wieku.

„Forum Polska” porusza najistotniejsze z punktu widzenia społecznego tematy: szkolnictwo, sport, rozwój regionów, nauka, ekologia, wielokulturowość i wielonarodowość kraju. To nowa wyjątkowa w skali kraju inicjatywa dziennika „Polska”, w obszarze której realizowana jest misja i dziennikarski obowiązek podejmowania działań na rzecz zmiany kraju na lepsze.

„Forum Polska” gościło m.in. przedstawicieli świata polityki Katarzynę Hall, Barbarę Kudrycką, Lecha Wałęsę, Jerzego Buzka, Janusza Steinhoffa, Edmunda Wittbrodta, Marka Asta, Szewacha Weissa oraz ludzi nauki i kultury ks. prof. Michała Hellera, Jana Szomburga, Leona Tarasewicza, o. Macieja Ziębę, Piotra Tryjanowskiego, Łukasza Turskiego.

Każda debata to także udział zaproszonych gości VIP tj. władz lokalnych, samorządowców, przedstawicieli największych firm oraz dziennikarzy lokalnych mediów. Gospodarzami debaty są redaktorzy naczelni wydań regionalnych „Polski” oraz Paweł Fąfara.

Dwa tygodnie po kazdej z debat, w sobotnim wydaniu „Polski” ukazywał się dodatek drukowany „Forum Polska”. Na łamach dodatku relacjonowane były wypowiedzi prelegentów i uczestników debat panelowych. Dodatek zawierał tematyczne felietony i publikacje takich nazwisk jak: Bartoszewski, Libera, Chrzanowski, Bielecki, Prusak, Petru, Pieronek, Żakowski, Tazbir, Boniecki, Buzek, Kleiber, Arendarski, Lewicki czy Kułakowski.

„Forum Polska” obecne było także w mediach patronackich: Trójka i TVP Info.