Eko-logiczna Polska

eko logiczna polska 

Akcja "Eko-logiczna Polska" prowadzona jest od kwietnia 2008 r.

Głównym celem akcji jest przełamanie bierności i poczucia braku wpływu jednostki na problem zanieczyszczenia środowiska oraz uświadamianie Czytelnikom, że reagując lokalnie na problemy ekologiczne, przyczyniają się do globalnego rozwiązywania problemu.

W ramach akcji na łamach dzienników  drukowane są artykuły edukacyjne, promujące pozytywne wzorce i upowszechniające dobre praktyki.

Stałym elementem akcji są coroczne wydarzenia "Drzewko za makulaturę".