Strona główna   O Polska Press   Obwieszczenia   Oświadczenie Zarządu Polskapresse z 9 lipca 2014 roku

Oświadczenie Zarządu Polskapresse z 9 lipca 2014 roku

W związku z faktem bezprawnego naruszania przez „Gazetę Wyborczą” dobrego imienia Polskapresse oraz „Polski Gazety Wrocławskiej” oświadczamy co następuje.

Domagamy się zaprzestania przez „Gazetę Wyborczą” naruszania naszych dóbr osobistych oraz zaprzestania publikacji materiałów, które zawierają pomówienia kierowane w stronę Polskapresse i „Polski Gazety Wrocławskiej”.

W dniu 4 lipca 2014 roku w dodatku wrocławskim „Gazety Wyborczej” opublikowany został artykuł pt.: „Skończcie pisać o wstrętnych Cyganach”, a w dniu 7 lipca 2014 roku w dzienniku „Gazeta Wyborcza” opublikowany został artykuł pt.: „Jak Gazeta Wrocławska szczuje na Romów”. Analogiczne artykuły ukazały się (pod nieco zmienionymi tytułami) w wydaniach internetowych „Gazety Wyborczej” i „Gazety Wyborczej Wrocław”.

Zamieszczone w artykułach sformułowania i twierdzenia w sposób oczywisty naruszają dobra osobiste zarówno dziennikarzy, redaktorów, jak i wydawcy „Polski Gazety Wrocławskiej.” Artykuły zostały sporządzone bez zachowania staranności i rzetelności dziennikarskiej, przy wykorzystaniu technik manipulacji słowem pisanym, w sposób ewidentnie zmierzający do osłabienia pozycji „Polski Gazety Wrocławskiej” na rynku wydawniczym oraz utraty renomy wydawcy.

Artykuły w sposób nieprawdziwy opisują publikacje „Polski Gazety Wrocławskiej” odnoszące się do społeczności romskiej. Niezgodność z prawdą wyraża się w szczególności w insynuowaniu wypowiedzi i twierdzeń, których w publikacjach „Polski Gazety Wrocławskiej” nie było, w nieznajdującym jakiegokolwiek oparcia w ww. publikacjach przypisywaniu autorom publikacji rasistowskich poglądów.

Ponadto, działania „Gazety Wyborczej” mają również charakter nieprawdziwego oskarżania o popełnianie przez dziennikarzy i redaktorów „Polski Gazety Wrocławskiej” przestępstw nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych. Działania „Gazety Wyborczej” stanowią bezprawne oskarżenie dziennikarzy i redaktorów „Polski Gazety Wrocławskiej” o popełnianie przestępstw zniesławienia lub nawet znieważenia przedstawicieli społeczności romskiej w Polsce. Należy podkreślić, że działania „Gazety Wyborczej” nie tylko prowadzą do zniesławienia i poniżenia w opinii publicznej dobrego imienia Polskapresse oraz poszczególnych dziennikarzy i redaktorów, ale same w sobie mogą stanowić czyn zabroniony, jakim jest właśnie stawianie nieprawdziwych oskarżeń.

Niezależnie od powyższego, działania „Gazety Wyborczej” stanowią również naruszenie zasad uczciwej konkurencji i uzasadniają podjęcie przez Polskapresse kroków prawnych zmierzających do ochrony naszych naruszonych interesów.

W związku z zaistniałymi faktami, informujemy, że podjęliśmy stosowne działania prawne względem Agora S.A. celem ochrony naszych naruszonych praw i interesów.

Zarząd Polskapresse