Strona główna   O Polska Press   Obwieszczenia   Oświadczenie Zarządu Polska Press Sp. z o.o. z 26 sierpnia 2015 roku

Oświadczenie Zarządu Polska Press Sp. z o.o. z 26 sierpnia 2015 roku

W związku z publikacją przez serwis internetowy press.pl w dniu 13 sierpnia 2015 roku artykułu pt.: „Verlagsgruppe Passau wycofała się z Czech, bo prasa nie jest już atrakcyjna”, wobec zamieszczenia w artykule nieprawdziwych i naruszających dobra osobiste Spółki informacji, przedstawiamy wspólne stanowisko zarządów spółek Verlagsgruppe Passau GmbH oraz Polska Press Sp. z o.o.

W artykule pt.: „Verlagsgruppe Passau wycofała się z Czech, bo prasa nie jest już atrakcyjna” (dalej Artykuł) zostały wskazane informacje, które są niezgodne z prawdą i naruszają dobra osobiste spółki Verlagsgruppe Passau (dalej „Spółka”), w szczególności jej renomę.

 Nieprawdziwą jest podana w Artykule informacja, jakoby przyczyną wycofania się Verlagsgruppe Passau z czeskiego rynku prasy była utrata atrakcyjności prasy drukowanej, nieprawdziwe jest przypisywanie takiego stwierdzenia pani Simone Tucci-Diekmann, dyrektor generalnej Verlagsgruppe Passau, jak również nieprawdziwe jest stwierdzenie, jakoby transakcja w Czechach miała pozwolić spółce skoncentrować się na rynku niemieckim. Informacje te nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Przeprowadzenie wspomnianej transakcji, w założeniu ma wspomóc prowadzoną przez Spółkę strategię rozwoju, również w dziedzinie prasy drukowanej i to nie tylko na rynku niemieckim – nie jest to jedyny rynek, na którym Spółka chce się rozwijać, jak sugeruje się w Artykule.

Informujemy, że Polska i Niemcy to strategiczne rynki dla Verlagsgruppe Passau, na których Spółka zamierza nadal inwestować. Głęboko wierzymy w prasę lokalną, która jest głównym atutem naszej działalności, a także Internet, w którym widzimy duży potencjał rozwoju, szczególnie jeśli chodzi o Polskę.

Jednocześnie informujemy, że w związku z treścią Artykułu Spółka skorzysta z odpowiednich instrumentów prawnych, w szczególności po to, aby położyć kres rozgłaszaniu nieprawdziwych informacji.

Z poważaniem,

Zarząd Verlagsgruppe PassauGmbH

Zarząd Polska Press Sp. z o.o.