Strona główna   O Polska Press   Obwieszczenia   Oświadczenie Zarządu Polska Press Sp. z o.o. z 5 stycznia 2016 roku

Oświadczenie Zarządu Polska Press Sp. z o.o. z 5 stycznia 2016 roku

W nawiązaniu do ostrzeżenia konsumenckiego wydanego 4 stycznia 2016 roku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącego stron ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, ofertynet.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top-gratka.pl prowadzonych przez przedsiębiorcę Tomasza Braniewskiego, oświadczamy:

Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisów ogłoszeniowych związanych marką Gratka.pl oraz Alegratka.pl, nie łączą żadne stosunki handlowe z podmiotem, który prowadzi wymienione w tym ostrzeżeniu serwisy w domenach bez-posrednikow.pl, ofertynet.com.pl oraz, w szczególności w domenach ale-gratka.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top-gratka.pl.

Serwisy te prowadzone są przez wspomnianego przedsiębiorcę bez porozumienia z Polska Press Sp. z o.o., a w przypadku serwisów wykorzystujących nazwę gratka.pl oraz alegratka.pl - wręcz wbrew wyraźnemu sprzeciwowi Spółki.

Gratka.pl to rozpoznawalna marka na rynku serwisów ogłoszeniowych, posiada ugruntowaną od lat pozycję uczciwego i rzetelnego serwisu, a w ocenie Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie wymieniony w ostrzeżeniu UOKiK przedsiębiorca nielegalnie wykorzystuje w prowadzonej działalności markę Gratka.pl oraz Alegratka.pl.

W efekcie Polska Press Sp. z o.o. nie pozostaje bierna na opisane powyżej, godzące w interesy Spółki działania przedsiębiorcy Tomasza Braniewskiego, podejmując wszelkie prawem dopuszczalne kroki. W szczególności Spółka znajduje się obecnie w sporze sądowym ze wspomnianym przedsiębiorcą i uzyskała już na tym etapie zabezpieczenie wniesionego powództwa skutkujące zakazem prowadzenia przez Tomasza Braniewskiego dotychczasowej działalności w ramach części serwisów internetowych opisanych w ostrzeżeniu UOKiK.

Zarząd Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie