Zarząd

Dorota Stanek

prezes zarządu Polska Press Grupy

Dariusz Świąder

wiceprezes zarządu Polska Press Grupy

Paweł Fąfara

członek zarządu Polska Press Grupy

Magdalena Chudzikiewicz

członek zarządu Polska Press Grupy