Zmiany w Prasie Krakowskiej

2005-12-21

Od lutego 2006 roku Janusz Kozioł przejmuje obowiązki redaktora naczelnego „Gazety Krakowskiej”. Marek Zalejski, dotychczasowy redaktor naczelny, obejmie nowo utworzone stanowisko – dyrektora artystycznego Grupy Wydawniczej Polskapresse.

Od lutego 2006 roku Janusz Kozioł przejmuje obowiązki redaktora naczelnego „Gazety Krakowskiej”. Marek Zalejski, dotychczasowy redaktor naczelny, obejmie nowo utworzone stanowisko – dyrektora artystycznego Grupy Wydawniczej Polskapresse, gdzie będzie odpowiadał za szatę graficzną wszystkich gazet Polskapresse. Przejście Zalejskiego do centrali związane jest z dynamicznym rozwojem Grupy oraz planowanym uruchomieniem nowych projektów.Marek Zalejski na stanowisko redaktora naczelnego został powołany w listopadzie 2004 roku, po zmianie layoutu „Gazety Krakowskiej”, w celu wdrożenia projektu redakcyjnego i graficznego. Zalejski jest współwłaścicielem Studia Q. Projektował lub współtworzył wiele gazet w całym kraju. Razem z Tomaszem Kuczborskim przygotowali w 1989 roku projekt „Gazety Wyborczej”. Zalejski przez trzynaście lat współpracował z „Rzeczpospolitą”, w 2000 roku był jej dyrektorem artystycznym. Jest autorem wielu projektów gazet regionalnych.Janusz Kozioł związany z „Gazetą Krakowską” od 1985 roku. Pracował w dziale publicystyki, był kierownikiem działu sportowego. Od września pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Gazety Krakowskiej”.