Polskapresse w dialogu europejskim

2005-12-15

Dzienniki regionalne Polskapresse wspierają rozwój społeczeństwa obywatelskiego realizując akcję edukacyjną skierowaną do młodzieży szkolnej „Środowisko buduje mosty, młodzież w dialogu europejskim”.

"Dzienniki regionalne Polskapresse wspierają rozwój społeczeństwa obywatelskiego realizując akcję edukacyjną skierowaną do młodzieży szkolnej „Środowisko buduje mosty, młodzież w dialogu europejskim”.Dzięki pomocy gazet Polskapresse uczniowie z dziesięciu liceów w sześciu regionach Polski we współpracy z niemieckimi kolegami realizują projekty z zakresu ochrony środowiska. Patronat nad akcją objęli m.in. Prezydenci Polski Aleksander Kwaśniewski i Niemiec Horst Köhler.15 grudnia 2005 roku w Berlinie nastąpiła uroczysta inauguracja akcji edukacyjnej „Środowisko buduje mosty, młodzież w dialogu europejskim”. Jest to międzynarodowy projekt realizowany w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii, na Węgrzech i w Niemczech. Projekt trwa 3 lata. Bierze w nim udział około 5 tys. uczniów z 68 szkół oraz 20 gazet o łącznym nakładzie 2,8 mln egzemplarzy, w tym 6 dzienników Polskapresse („Dziennik Bałtycki”, „Dziennik Łódzki”, „Dziennik Zachodni”, „Gazeta Krakowska”, „Słowo Polskie Gazeta Krakowska” i powiązana kapitałowo „Gazeta Poznańska”). Na inauguracji Polskę reprezentowała Dorota Stanek Prezes Grupy Wydawniczej Polskapresse i młodzież z XIII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.Celem projektu jest uświadomienie młodzieży problemów ochrony środowiska oraz zwrócenie uwagi na rozwiązania stosowane przez kraje sąsiedzkie. Pomagają w tym dziennikarze Polskapresse, którzy uczą licealistów czytać gazety, zbierać informacje oraz pokazują znaczenie prasy w codziennym życiu. Uczniowie pracują z opiekującą się nimi gazetą w zakresie przygotowania tekstów redakcyjnych na temat środowiska, w którym żyją. Każda z polskich klas zbiera materiały razem z jej niemiecką klasą-partnerem na temat środowiska w Polsce i w Niemczech. Uczniowie przygotowują wywiady, reportaże i zdjęcia, po czym przekazują gotowy materiał redaktorom Polskapresse, którzy współpracują ze szkołami na danym obszarze. Raz w roku na łamach dzienników ukazują się 2-kolumnowe artykuły na temat ochrony środowiska. Uczniowie i nauczyciele 10 polskich szkół uczestniczących w projekcie otrzymają w każdym roku na okres 3 miesięcy prenumeratę gazet Polskapresse.Redaktorzy opiekunowie są przygotowani do współpracy z młodzieżą. Uczestniczą w cyklach seminariów przygotowawczych oraz podsumowujących wyniki prac. Co roku w każdym kraju przyznawana będzie nagroda szkole, która przygotuje najlepszą stronę redakcyjną do dzienników.  
---------------------------------------
Organizatorami projektu są Instytut Badań Dziennikarskich IZOP w Aachen, Niemiecka Fundacja Środowiska Deutsche Bundesstiftung Umwelt w Moguncji, a w Polsce Grupa Wydawnicza Polskapresse. Patronatami przedsięwzięcia zostali Prezydenci Polski Aleksander Kwaśniewski, Niemiec Horst Köhler, Słowenii Janez Drnovšek, Węgier László Sólyom. Lista wszystkich szkół i gazet uczestniczących w projekcie na stronie http://www.umwelt-baut-bruecken.de."