Strona główna   Biuro prasowe   Komunikaty prasowe   Komunikat dla dostawców spółki Polska Press

Komunikat dla dostawców spółki Polska Press

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

Mając na uwadze wejście w życie Ustawy z 12 kwietnia 2019 roku dotyczącej rejestru podatników VAT (określanego również potocznie jako „białej listy podatników VAT”) informujemy, że:

Spółka Polska Press od 1 stycznia 2020 roku będzie płacić zobowiązania, których kwoty przekraczają 15 tys. PLN, wyłącznie na rachunki bankowe dostawców wskazane w rejestrze podatników VAT[1].

Jeśli rachunek bankowy odbiorcy takiego przelewu nie będzie figurował w rejestrze podatników VAT, wtedy taka płatność zostanie wstrzymana do czasu umieszczenia rachunku dostawcy w w/w rejestrze.

W związku z powyższym wszyscy dostawcy będący czynnymi podatnikami podatku VAT i wystawiający Spółce Polska Press faktury VAT, których jednostkowa wartość brutto (z VAT) – nawet sporadycznie - przekracza 15 tys. PLN, winni zweryfikować czy rachunki bankowe wskazane na wystawianych przez nich fakturach znajdują się w rejestrze podatników VAT.

 

 

 [1] Rejestr dostępny jest pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka#