Anna Bucholc dyrektorem Biura Zarządu

2021-10-11

Od 1 września stanowisko dyrektora Biura Zarządu objęła Anna Bucholc. Do jej obowiązków będzie należało koordynowanie prac Zarządu, wsparcie członków Zarządu w sprawnej realizacji procesów w Spółce oraz koordynacja pracy wszystkich działów w Polska Press Grupie w zakresie komunikacji, obiegu dokumentacji oraz raportowania do Zarządu Spółki.

Anna Bucholc od 2019 związana była z Polską Agencją Prasową, gdzie pełniła funkcję pełnomocnika Zarządu odpowiadając między innymi za realizację inicjatyw strategicznych z obszaru rozwoju produktu, inwestycji oraz HR. Była również dyrektorem operacyjnym i sprawowała nadzór nad przychodami ze sprzedaży, rozwojem produktów, marketingiem oraz realizacją projektów komercyjnych.

Wcześniej pracowała w Przedsiębiorstwie Wydawniczym Rzeczpospolita, gdzie jako dyrektor wydawnicza odpowiadała między innymi za optymalizację procesu wydawniczego. Od roku 2018 pełniła funkcję prezesa wydawnictwa. W tym czasie przeprowadziła fuzję z Polską Agencją Prasową. Po połączeniu odpowiadała za operacyjne zintegrowanie wszystkich procesów w obu spółkach.

Z mediami związana od niemal 10 lat. Wcześniej, w latach 2008-2012, odpowiadała za marketing w spółce z branży FMCG –  Bomi S.A.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła także liczne szkolenia w obszarze zarządzania, HR oraz nowych technologii i procesów zarządzania projektowego. Specjalizuje się w obszarze zarządzania podmiotami medialnymi.